SF progression test page

https://github.com/glinscott/fishtest/wiki/Regression-Tests