Tretola aka AmOs 4EvEr (new face) wrote:


I have completed an exhaustive search for all 6-man positions reached in two large databases. Sources:

- Big Database 2006 with updates until Jan ’06 for 3,216,177 games.
- SSDF database (Big and New) for 22,949 games.

I have found these sources to be generally consistent in determining the most frequently occurring 6-man positions:

a) Top three tablebases are the same (with no. 1 and 2 switching places).
b) Of the 30 most frequently occurring 6-man positions, 29 are the same in both sources.

That said, there are some key differences. In human games 6-man positions were found in only 198,884, or just 6.18 % of games. In contrast, comp-comp games reached 6-man positions in 9,926 of 22,949, representing 43.25% of all games.

Another difference is in the more even distribution of 6-man positions in comp-comp games. To illustrate: one would need only 42 TBs files to cover over 90% of cases occurring in human games. To reach the same 90% mark in comp-comp games one would need a set of 83 tablebases

Details for Computer games (22.949):

1 krpkrp 1,148 11.566%
2 krppkr 690 6.951%
3 kppkpp 460 4.634%
4 kbpknp 299 3.012%
5 kbpkpp 289 2.912%
6 krpkpp 276 2.781%
7 kqppkp 265 2.670%
8 kpppkp 252 2.539%
9 kbpkbp 238 2.398%
10 krbkrp 219 2.206%
11 knpkpp 207 2.085%
12 krppkp 199 2.005%
13 krpkbp 199 2.005%
14 kbppkp 189 1.904%
15 kqpkqp 186 1.874%
16 kqpkpp 186 1.874%
17 krnkrp 178 1.793%
18 knpknp 156 1.572%
19 krbpkr 132 1.330%
20 knppkp 131 1.320%
21 krpknp 120 1.209%
22 kbppkb 116 1.169%
23 kqpkrp 108 1.088%
24 krnpkr 106 1.068%
25 knppkb 103 1.038%
26 kpppkr 100 1.007%
27 kqrpkr 96 0.967%
28 kqppkq 91 0.917%
29 kbppkr 91 0.917%
30 knppkn 84 0.846%
31 kqrkrp 84 0.846%
32 kbppkn 83 0.836%
33 kqbpkp 80 0.806%
34 kqrpkp 79 0.796%
35 krppkb 77 0.776%
36 kqqpkp 70 0.705%
37 kqpkbp 65 0.655%
38 krbpkp 59 0.594%
39 kqppkr 58 0.584%
40 knppkr 58 0.584%
41 krbkrn 56 0.564%
42 krppkn 55 0.554%
43 krppkq 53 0.534%
44 kpppkn 47 0.474%
45 kpppkb 45 0.453%
46 kqqppk 44 0.443%
47 krrkrp 44 0.443%
48 kqbppk 43 0.433%
49 kqpppk 43 0.433%
50 kqnpkp 42 0.423%
51 kqrppk 40 0.403%
52 krpppk 40 0.403%
53 kqpknp 39 0.393%
54 kbpppk 32 0.322%
55 krpkbn 32 0.322%
56 krbpkq 31 0.312%
57 kpppkq 31 0.312%
58 kqppkb 30 0.302%
59 krbpkb 30 0.302%
60 krbkbp 30 0.302%
61 krnpkp 28 0.282%
62 krbkrb 28 0.282%
63 krrpkr 27 0.272%
64 kbnpkp 26 0.262%
65 kqbkpp 26 0.262%
66 krbkpp 26 0.262%
67 kqbkqp 25 0.252%
68 kbppkq 23 0.232%
69 kqqkpp 22 0.222%
70 kqpkrr 22 0.222%
71 krnkbp 22 0.222%
72 kqqbpk 21 0.212%
73 kqrkpp 21 0.212%
74 kqnkqp 21 0.212%
75 krbppk 20 0.201%
76 krnpkq 20 0.201%
77 knppkq 20 0.201%
78 krnkrn 20 0.201%
79 krpkbb 20 0.201%
80 kqnppk 19 0.191%
81 kqbpkr 19 0.191%
82 kbnknp 19 0.191%
83 kqqkqp 18 0.181%
84 kqrkqp 18 0.181%
85 krbknp 18 0.181%
86 kbnkbp 18 0.181%
87 kbnkpp 18 0.181%
88 kqbpkb 17 0.171%
89 kqnpkb 17 0.171%
90 kbbkbp 17 0.171%
91 kqrbkr 16 0.161%
92 kqrbkp 16 0.161%
93 kqrnkr 16 0.161%
94 kqrpkb 16 0.161%
95 kbnpkb 16 0.161%
96 kqqpkq 15 0.151%
97 kbbpkb 15 0.151%
98 krnknp 15 0.151%
99 krnkpp 15 0.151%
100 kqbpkq 14 0.141%
101 kqnpkq 14 0.141%
102 krbpkn 14 0.141%
103 krnpkb 14 0.141%
104 kbnpkr 14 0.141%
105 kqrkrb 14 0.141%
106 kppppk 13 0.131%
107 kqbpkn 13 0.131%
108 kqnpkn 13 0.131%
109 kqppkn 13 0.131%
110 kqrkrn 13 0.131%
111 kqrbpk 12 0.121%
112 kqnpkr 12 0.121%
113 krrpkq 12 0.121%
114 krnpkn 12 0.121%
115 kqbkbp 12 0.121%
116 kqnkrp 12 0.121%
117 kqpkrn 12 0.121%
118 knpppk 11 0.111%
119 kqqpkr 11 0.111%
120 kbbpkr 11 0.111%
121 kbbpkp 11 0.111%
122 knnpkp 11 0.111%
123 kqbkrp 11 0.111%
124 krrkrr 11 0.111%
125 kqbknp 10 0.101%
126 kqnkbp 10 0.101%
127 kqnkpp 10 0.101%
128 kqqbkp 9 0.091%
129 kqrpkq 9 0.091%
130 krrkrb 9 0.091%
131 kbbknp 9 0.091%
132 kqbnpk 8 0.081%
133 krnppk 8 0.081%
134 kqrnkp 8 0.081%
135 kqrpkn 8 0.081%
136 kbnpkn 8 0.081%
137 kqqkrp 7 0.071%
138 kqnknp 7 0.071%
139 kqpkrb 7 0.071%
140 kqpkbn 7 0.071%
141 kbbkbn 7 0.071%
142 kqqrpk 6 0.060%
143 kqqnpk 6 0.060%
144 kqrnpk 6 0.060%
145 kbnppk 6 0.060%
146 krbnkr 6 0.060%
147 knnpkr 6 0.060%
148 kqqkbp 6 0.060%
149 kqrkbp 6 0.060%
150 kqbkqn 6 0.060%
151 krpknn 6 0.060%
152 kbpknn 6 0.060%
153 kbbppk 5 0.050%
154 kqqpkb 5 0.050%
155 krrpkp 5 0.050%
156 krrkrn 5 0.050%
157 krrkbp 5 0.050%
158 krrkpp 5 0.050%
159 knnknp 5 0.050%
160 knnkpp 5 0.050%
161 kqbbpk 4 0.040%
162 krbnkp 4 0.040%
163 knnpkb 4 0.040%
164 krnkbn 4 0.040%
165 kbbkpp 4 0.040%
166 kqqrkr 3 0.030%
167 kqqbkb 3 0.030%
168 kqqnkp 3 0.030%
169 kqrrkr 3 0.030%
170 kqrbkq 3 0.030%
171 kqrbkb 3 0.030%
172 krrbkr 3 0.030%
173 krrnkq 3 0.030%
174 kbbpkq 3 0.030%
175 kbbpkn 3 0.030%
176 kqqknp 3 0.030%
177 kqrkqr 3 0.030%
178 kqrkqb 3 0.030%
179 kqrknp 3 0.030%
180 kqbkqb 3 0.030%
181 kqbkrb 3 0.030%
182 kqpknn 3 0.030%
183 krbkbb 3 0.030%
184 krbkbn 3 0.030%
185 kbnknn 3 0.030%
186 krrbpk 2 0.020%
187 krrppk 2 0.020%
188 kqqpkn 2 0.020%
189 kqrrkp 2 0.020%
190 kqrnkq 2 0.020%
191 kqbbkb 2 0.020%
192 kqbbkp 2 0.020%
193 kqbnkp 2 0.020%
194 krrnkp 2 0.020%
195 krbbkr 2 0.020%
196 knnpkq 2 0.020%
197 kqqkqq 2 0.020%
198 kqrkrr 2 0.020%
199 kqbkbn 2 0.020%
200 kqnkrb 2 0.020%
201 kqnkbn 2 0.020%
202 krrkbn 2 0.020%
203 kqbnnk 1 0.010%
204 kqnnpk 1 0.010%
205 krrnpk 1 0.010%
206 krbnpk 1 0.010%
207 kbnnpk 1 0.010%
208 knnppk 1 0.010%
209 kqqqkr 1 0.010%
210 kqqnkn 1 0.010%
211 kqrbkn 1 0.010%
212 kqbbkr 1 0.010%
213 kqbnkq 1 0.010%
214 kqbnkb 1 0.010%
215 kqbnkn 1 0.010%
216 kqnnkq 1 0.010%
217 kqnnkr 1 0.010%
218 kqnnkb 1 0.010%
219 kqnnkp 1 0.010%
220 krrbkq 1 0.010%
221 krrnkn 1 0.010%
222 krrpkn 1 0.010%
223 krbbkb 1 0.010%
224 krbnkq 1 0.010%
225 krbnkb 1 0.010%
226 krnnkp 1 0.010%
227 kbbnkq 1 0.010%
228 kbbnkr 1 0.010%
229 kbbnkp 1 0.010%
230 kbnnkr 1 0.010%
231 kbnnkb 1 0.010%
232 kbnpkq 1 0.010%
233 knnpkn 1 0.010%
234 kqqkqr 1 0.010%
235 kqqkqb 1 0.010%
236 kqqkrb 1 0.010%
237 kqrkqn 1 0.010%
238 kqrkbn 1 0.010%
239 kqrknn 1 0.010%
240 kqbkrr 1 0.010%
241 kqnkqn 1 0.010%
242 kqnkrn 1 0.010%
243 kqpkbb 1 0.010%
244 krrknn 1 0.010%
245 krnkbb 1 0.010%
246 krnknn 1 0.010%
247 kbbknn 1 0.010%
248 kqqqqk - 0.000%
249 kqqqrk - 0.000%
250 kqqqbk - 0.000%
251 kqqqnk - 0.000%
252 kqqqpk - 0.000%
253 kqqrrk - 0.000%
254 kqqrbk - 0.000%
255 kqqrnk - 0.000%
256 kqqbbk - 0.000%
257 kqqbnk - 0.000%
258 kqqnnk - 0.000%
259 kqrrrk - 0.000%
260 kqrrbk - 0.000%
261 kqrrnk - 0.000%
262 kqrrpk - 0.000%
263 kqrbbk - 0.000%
264 kqrbnk - 0.000%
265 kqrnnk - 0.000%
266 kqbbbk - 0.000%
267 kqbbnk - 0.000%
268 kqnnnk - 0.000%
269 krrrrk - 0.000%
270 krrrbk - 0.000%
271 krrrnk - 0.000%
272 krrrpk - 0.000%
273 krrbbk - 0.000%
274 krrbnk - 0.000%
275 krrnnk - 0.000%
276 krbbbk - 0.000%
277 krbbnk - 0.000%
278 krbbpk - 0.000%
279 krbnnk - 0.000%
280 krnnnk - 0.000%
281 krnnpk - 0.000%
282 kbbbbk - 0.000%
283 kbbbnk - 0.000%
284 kbbbpk - 0.000%
285 kbbnnk - 0.000%
286 kbbnpk - 0.000%
287 kbnnnk - 0.000%
288 knnnnk - 0.000%
289 knnnpk - 0.000%
290 kqqqkq - 0.000%
291 kqqqkb - 0.000%
292 kqqqkn - 0.000%
293 kqqqkp - 0.000%
294 kqqrkq - 0.000%
295 kqqrkb - 0.000%
296 kqqrkn - 0.000%
297 kqqrkp - 0.000%
298 kqqbkq - 0.000%
299 kqqbkr - 0.000%
300 kqqbkn - 0.000%
301 kqqnkq - 0.000%
302 kqqnkr - 0.000%
303 kqqnkb - 0.000%
304 kqrrkq - 0.000%
305 kqrrkb - 0.000%
306 kqrrkn - 0.000%
307 kqrnkb - 0.000%
308 kqrnkn - 0.000%
309 kqbbkq - 0.000%
310 kqbbkn - 0.000%
311 kqbnkr - 0.000%
312 kqnnkn - 0.000%
313 krrrkq - 0.000%
314 krrrkr - 0.000%
315 krrrkb - 0.000%
316 krrrkn - 0.000%
317 krrrkp - 0.000%
318 krrbkb - 0.000%
319 krrbkn - 0.000%
320 krrbkp - 0.000%
321 krrnkr - 0.000%
322 krrnkb - 0.000%
323 krrpkb - 0.000%
324 krbbkq - 0.000%
325 krbbkn - 0.000%
326 krbbkp - 0.000%
327 krbnkn - 0.000%
328 krnnkq - 0.000%
329 krnnkr - 0.000%
330 krnnkb - 0.000%
331 krnnkn - 0.000%
332 kbbbkq - 0.000%
333 kbbbkr - 0.000%
334 kbbbkb - 0.000%
335 kbbbkn - 0.000%
336 kbbbkp - 0.000%
337 kbbnkb - 0.000%
338 kbbnkn - 0.000%
339 kbnnkq - 0.000%
340 kbnnkn - 0.000%
341 kbnnkp - 0.000%
342 knnnkq - 0.000%
343 knnnkr - 0.000%
344 knnnkb - 0.000%
345 knnnkn - 0.000%
346 knnnkp - 0.000%
347 kqqkqn - 0.000%
348 kqqkrr - 0.000%
349 kqqkrn - 0.000%
350 kqqkbb - 0.000%
351 kqqkbn - 0.000%
352 kqqknn - 0.000%
353 kqrkbb - 0.000%
354 kqbkrn - 0.000%
355 kqbkbb - 0.000%
356 kqbknn - 0.000%
357 kqnkrr - 0.000%
358 kqnkbb - 0.000%
359 kqnknn - 0.000%
360 krrkbb - 0.000%
361 krrknp - 0.000%
362 krbknn - 0.000%
363 kbbkbb - 0.000%
364 kbnkbn - 0.000%
365 knnknn - 0.000%

Details for Human games (3216177)

1 krppkr 27,902 14.029%
2 krpkrp 25,779 12.962%
3 kppkpp 19,150 9.629%
4 kpppkp 8,474 4.261%
5 kbpkpp 7,043 3.541%
6 krpkpp 6,966 3.503%
7 knpkpp 6,487 3.262%
8 kbpknp 5,389 2.710%
9 krpkbp 4,648 2.337%
10 kqpkpp 4,630 2.328%
11 kbppkb 3,680 1.850%
12 krppkp 3,529 1.774%
13 knppkn 3,528 1.774%
14 kbppkp 3,499 1.759%
15 knppkp 3,098 1.558%
16 krpknp 3,095 1.556%
17 knppkb 3,083 1.550%
18 knpknp 2,910 1.463%
19 kqpkqp 2,823 1.419%
20 kbpkbp 2,525 1.270%
21 kbppkn 2,514 1.264%
22 kqppkq 2,302 1.157%
23 kqppkp 2,240 1.126%
24 krbpkr 2,181 1.097%
25 kpppkr 2,168 1.090%
26 krbkrp 2,017 1.014%
27 kqpkrp 1,909 0.960%
28 krnpkr 1,875 0.943%
29 kbppkr 1,644 0.827%
30 krnkrp 1,555 0.782%
31 kqrkrp 1,521 0.765%
32 kpppkn 1,243 0.625%
33 knppkr 1,208 0.607%
34 kpppkb 1,124 0.565%
35 kpppkq 1,027 0.516%
36 krppkb 805 0.405%
37 krppkq 789 0.397%
38 krpppk 719 0.362%
39 kqrpkr 670 0.337%
40 krppkn 651 0.327%
41 kqpknp 549 0.276%
42 kqpkbp 531 0.267%
43 kbnpkr 494 0.248%
44 kqpppk 479 0.241%
45 kppppk 456 0.229%
46 kbnpkb 424 0.213%
47 kbpppk 416 0.209%
48 krrkrp 400 0.201%
49 kqbpkp 396 0.199%
50 kqrpkp 381 0.192%
51 krpkbn 379 0.191%
52 krrpkr 365 0.184%
53 krbpkp 345 0.173%
54 krbkrn 344 0.173%
55 kbnkbp 342 0.172%
56 kbnpkp 340 0.171%
57 kqrppk 327 0.164%
58 knpppk 323 0.162%
59 kqppkr 317 0.159%
60 krnpkp 316 0.159%
61 kbnkpp 310 0.156%
62 knppkq 295 0.148%
63 kqnpkp 288 0.145%
64 kqbppk 263 0.132%
65 kqrkpp 258 0.130%
66 kbppkq 256 0.129%
67 kbnpkn 244 0.123%
68 kqnkpp 235 0.118%
69 kqbkpp 231 0.116%
70 kqnkqp 224 0.113%
71 krbppk 223 0.112%
72 kqrkqp 216 0.109%
73 krnkpp 207 0.104%
74 kbbpkb 203 0.102%
75 krbkrb 193 0.097%
76 kqnppk 191 0.096%
77 krnppk 185 0.093%
78 krbkpp 183 0.092%
79 kqbkqp 179 0.090%
80 kqbpkq 178 0.089%
81 krnkrn 176 0.088%
82 kqnpkq 174 0.087%
83 kbnknp 171 0.086%
84 kqpkrb 170 0.085%
85 krbkbp 166 0.083%
86 kqrpkq 157 0.079%
87 kqpkrn 142 0.071%
88 krbpkb 138 0.069%
89 kqbpkb 136 0.068%
90 krnknp 134 0.067%
91 kbbpkr 132 0.066%
92 krbknp 131 0.066%
93 kqqpkp 128 0.064%
94 kqnpkb 127 0.064%
95 krbpkq 121 0.061%
96 knnpkp 121 0.061%
97 kqnpkn 118 0.059%
98 kqbkrp 117 0.059%
99 krnkbp 115 0.058%
100 krnpkq 113 0.057%
101 krnpkn 112 0.056%
102 kqpkrr 112 0.056%
103 kqppkb 111 0.056%
104 kbbkbp 110 0.055%
105 krbpkn 107 0.054%
106 kqqkqp 107 0.054%
107 kqppkn 106 0.053%
108 knnpkn 105 0.053%
109 krrpkq 101 0.051%
110 knnkpp 101 0.051%
111 kbnppk 96 0.048%
112 kqnknp 96 0.048%
113 knnpkb 95 0.048%
114 kqqppk 93 0.047%
115 kqrbpk 92 0.046%
116 krrppk 92 0.046%
117 kbbpkp 92 0.046%
118 kqbpkr 90 0.045%
119 kqrkqr 90 0.045%
120 kqnkbp 90 0.045%
121 krpknn 86 0.043%
122 knnknp 86 0.043%
123 kqnkrp 85 0.043%
124 krrpkp 83 0.042%
125 krnpkb 82 0.041%
126 knnpkr 78 0.039%
127 kqqpkq 77 0.039%
128 krrkrb 75 0.038%
129 kqrnpk 74 0.037%
130 kqbpkn 74 0.037%
131 krpkbb 69 0.035%
132 kqqkpp 68 0.034%
133 kqrkbp 65 0.033%
134 kbbknp 65 0.033%
135 kbbkpp 63 0.032%
136 krrkrn 61 0.031%
137 kqnpkr 58 0.029%
138 krrkpp 57 0.029%
139 kqbkbp 54 0.027%
140 kqrbkr 53 0.027%
141 kqbknp 53 0.027%
142 kqqkrp 52 0.026%
143 kqpkbn 49 0.025%
144 kqrnkr 48 0.024%
145 kqbnpk 46 0.023%
146 kqqbpk 41 0.021%
147 kbnpkq 41 0.021%
148 krbnkr 38 0.019%
149 krbkbn 38 0.019%
150 kbbpkn 37 0.019%
151 kbbppk 35 0.018%
152 kbbkbn 35 0.018%
153 kqrknp 34 0.017%
154 kbpknn 34 0.017%
155 kqrkrb 33 0.017%
156 krrkrr 33 0.017%
157 kqrkrn 30 0.015%
158 kqrbkp 28 0.014%
159 kqbkqn 28 0.014%
160 krrpkb 27 0.014%
161 kqrnkp 25 0.013%
162 kqbnkr 25 0.013%
163 krrpkn 24 0.012%
164 krrkbp 24 0.012%
165 krrknp 24 0.012%
166 knnppk 23 0.012%
167 kqrpkn 23 0.012%
168 krbnkq 23 0.012%
169 krnnkr 22 0.011%
170 kqbbpk 21 0.011%
171 krbnpk 21 0.011%
172 kqqnpk 20 0.010%
173 kqrkqb 20 0.010%
174 kqnkqn 20 0.010%
175 kbnkbn 20 0.010%
176 kqqrpk 18 0.009%
177 kqrkqn 18 0.009%
178 krbnkp 17 0.009%
179 kqrrpk 16 0.008%
180 kqbnkp 16 0.008%
181 kqqkqr 16 0.008%
182 kqqkbp 16 0.008%
183 krnkbn 16 0.008%
184 krrbpk 15 0.008%
185 kbbpkq 15 0.008%
186 kqpknn 13 0.007%
187 kqrrkr 12 0.006%
188 kqbbkb 12 0.006%
189 kqbnkb 12 0.006%
190 kqpkbb 12 0.006%
191 krbkbb 11 0.006%
192 kqrpkb 10 0.005%
193 kqbkrn 10 0.005%
194 kqqqpk 9 0.005%
195 kqqbkp 9 0.005%
196 kqrnkq 9 0.005%
197 kqbnkq 9 0.005%
198 kqqknp 9 0.005%
199 kqrkbn 9 0.005%
200 kqbkrb 9 0.005%
201 kbbkbb 9 0.005%
202 kqrbnk 8 0.004%
203 kqqnkq 8 0.004%
204 kqqpkr 8 0.004%
205 krbbkr 8 0.004%
206 knnpkq 8 0.004%
207 kqqkqq 8 0.004%
208 kqbkqb 8 0.004%
209 krnknn 8 0.004%
210 krbbpk 7 0.004%
211 kqqnkp 7 0.004%
212 krrbkp 7 0.004%
213 krrnkq 7 0.004%
214 krnnkq 7 0.004%
215 kbbnkb 7 0.004%
216 krrkbn 7 0.004%
217 krrnpk 6 0.003%
218 kbnnpk 6 0.003%
219 kqqpkb 6 0.003%
220 kqrnkb 6 0.003%
221 kqqkqb 6 0.003%
222 kqqkrr 6 0.003%
223 kqqkrb 6 0.003%
224 kqnkrn 6 0.003%
225 kqbnnk 5 0.003%
226 kqnnpk 5 0.003%
227 kqqpkn 5 0.003%
228 kqrbkb 5 0.003%
229 kqbnkn 5 0.003%
230 krrbkr 5 0.003%
231 kbbnkr 5 0.003%
232 kbnnkr 5 0.003%
233 kbnnkb 5 0.003%
234 kqrkrr 5 0.003%
235 kqqqqk 4 0.002%
236 kqqqrk 4 0.002%
237 kqqqkp 4 0.002%
238 kqqrkp 4 0.002%
239 kqrrkp 4 0.002%
240 kqnnkp 4 0.002%
241 krrbkq 4 0.002%
242 krrnkr 4 0.002%
243 krrnkp 4 0.002%
244 kqqkqn 4 0.002%
245 kqrknn 4 0.002%
246 kqnkrb 4 0.002%
247 kqnkbb 4 0.002%
248 kqnknn 4 0.002%
249 kqqqnk 3 0.002%
250 kqqrnk 3 0.002%
251 kqrrbk 3 0.002%
252 kqrnnk 3 0.002%
253 kqqrkr 3 0.002%
254 kqrrkq 3 0.002%
255 kqbbkr 3 0.002%
256 kqnnkn 3 0.002%
257 krbbkq 3 0.002%
258 kbbnkp 3 0.002%
259 kbnnkn 3 0.002%
260 kbnnkp 3 0.002%
261 krrknn 3 0.002%
262 kqqqbk 2 0.001%
263 kqqrbk 2 0.001%
264 kqqbnk 2 0.001%
265 kbbbbk 2 0.001%
266 kbbbpk 2 0.001%
267 kbbnpk 2 0.001%
268 kqqnkr 2 0.001%
269 kqrbkn 2 0.001%
270 kqrnkn 2 0.001%
271 kqbbkq 2 0.001%
272 kqbbkp 2 0.001%
273 kqnnkq 2 0.001%
274 kqnnkr 2 0.001%
275 krnnkp 2 0.001%
276 kbbnkn 2 0.001%
277 kqbkrr 2 0.001%
278 kqbkbb 2 0.001%
279 kqbkbn 2 0.001%
280 kqnkrr 2 0.001%
281 kqnkbn 2 0.001%
282 krnkbb 2 0.001%
283 kbbknn 2 0.001%
284 kbnknn 2 0.001%
285 kqrrnk 1 0.001%
286 kqrbbk 1 0.001%
287 krrrrk 1 0.001%
288 krrrpk 1 0.001%
289 krnnpk 1 0.001%
290 knnnnk 1 0.001%
291 knnnpk 1 0.001%
292 kqqqkb 1 0.001%
293 kqqrkb 1 0.001%
294 kqqbkq 1 0.001%
295 kqqbkb 1 0.001%
296 kqqnkb 1 0.001%
297 kqrrkb 1 0.001%
298 kqrbkq 1 0.001%
299 kqbbkn 1 0.001%
300 kqnnkb 1 0.001%
301 krrrkr 1 0.001%
302 krrbkn 1 0.001%
303 krbbkb 1 0.001%
304 krbbkn 1 0.001%
305 krbbkp 1 0.001%
306 krnnkn 1 0.001%
307 knnnkn 1 0.001%
308 kqqkrn 1 0.001%
309 kqrkbb 1 0.001%
310 krbknn 1 0.001%
311 kqqrrk - 0.000%
312 kqqbbk - 0.000%
313 kqqnnk - 0.000%
314 kqrrrk - 0.000%
315 kqbbbk - 0.000%
316 kqbbnk - 0.000%
317 kqnnnk - 0.000%
318 krrrbk - 0.000%
319 krrrnk - 0.000%
320 krrbbk - 0.000%
321 krrbnk - 0.000%
322 krrnnk - 0.000%
323 krbbbk - 0.000%
324 krbbnk - 0.000%
325 krbnnk - 0.000%
326 krnnnk - 0.000%
327 kbbbnk - 0.000%
328 kbbnnk - 0.000%
329 kbnnnk - 0.000%
330 kqqqkq - 0.000%
331 kqqqkr - 0.000%
332 kqqqkn - 0.000%
333 kqqrkq - 0.000%
334 kqqrkn - 0.000%
335 kqqbkr - 0.000%
336 kqqbkn - 0.000%
337 kqqnkn - 0.000%
338 kqrrkn - 0.000%
339 krrrkq - 0.000%
340 krrrkb - 0.000%
341 krrrkn - 0.000%
342 krrrkp - 0.000%
343 krrbkb - 0.000%
344 krrnkb - 0.000%
345 krrnkn - 0.000%
346 krbnkb - 0.000%
347 krbnkn - 0.000%
348 krnnkb - 0.000%
349 kbbbkq - 0.000%
350 kbbbkr - 0.000%
351 kbbbkb - 0.000%
352 kbbbkn - 0.000%
353 kbbbkp - 0.000%
354 kbbnkq - 0.000%
355 kbnnkq - 0.000%
356 knnnkq - 0.000%
357 knnnkr - 0.000%
358 knnnkb - 0.000%
359 knnnkp - 0.000%
360 kqqkbb - 0.000%
361 kqqkbn - 0.000%
362 kqqknn - 0.000%
363 kqbknn - 0.000%
364 krrkbb - 0.000%
365 knnknn - 0.000%

Details for Comp games (22,949):

1 krpkrp 1,148 11.566%
2 krppkr 690 6.951%
3 kppkpp 460 4.634%
4 kbpknp 299 3.012%
5 kbpkpp 289 2.912%
6 krpkpp 276 2.781%
7 kqppkp 265 2.670%
8 kpppkp 252 2.539%
9 kbpkbp 238 2.398%
10 krbkrp 219 2.206%
11 knpkpp 207 2.085%
12 krppkp 199 2.005%
13 krpkbp 199 2.005%
14 kbppkp 189 1.904%
15 kqpkqp 186 1.874%
16 kqpkpp 186 1.874%
17 krnkrp 178 1.793%
18 knpknp 156 1.572%
19 krbpkr 132 1.330%
20 knppkp 131 1.320%
21 krpknp 120 1.209%
22 kbppkb 116 1.169%
23 kqpkrp 108 1.088%
24 krnpkr 106 1.068%
25 knppkb 103 1.038%
26 kpppkr 100 1.007%
27 kqrpkr 96 0.967%
28 kqppkq 91 0.917%
29 kbppkr 91 0.917%
30 knppkn 84 0.846%
31 kqrkrp 84 0.846%
32 kbppkn 83 0.836%
33 kqbpkp 80 0.806%
34 kqrpkp 79 0.796%
35 krppkb 77 0.776%
36 kqqpkp 70 0.705%
37 kqpkbp 65 0.655%
38 krbpkp 59 0.594%
39 kqppkr 58 0.584%
40 knppkr 58 0.584%
41 krbkrn 56 0.564%
42 krppkn 55 0.554%
43 krppkq 53 0.534%
44 kpppkn 47 0.474%
45 kpppkb 45 0.453%
46 kqqppk 44 0.443%
47 krrkrp 44 0.443%
48 kqbppk 43 0.433%
49 kqpppk 43 0.433%
50 kqnpkp 42 0.423%
51 kqrppk 40 0.403%
52 krpppk 40 0.403%
53 kqpknp 39 0.393%
54 kbpppk 32 0.322%
55 krpkbn 32 0.322%
56 krbpkq 31 0.312%
57 kpppkq 31 0.312%
58 kqppkb 30 0.302%
59 krbpkb 30 0.302%
60 krbkbp 30 0.302%
61 krnpkp 28 0.282%
62 krbkrb 28 0.282%
63 krrpkr 27 0.272%
64 kbnpkp 26 0.262%
65 kqbkpp 26 0.262%
66 krbkpp 26 0.262%
67 kqbkqp 25 0.252%
68 kbppkq 23 0.232%
69 kqqkpp 22 0.222%
70 kqpkrr 22 0.222%
71 krnkbp 22 0.222%
72 kqqbpk 21 0.212%
73 kqrkpp 21 0.212%
74 kqnkqp 21 0.212%
75 krbppk 20 0.201%
76 krnpkq 20 0.201%
77 knppkq 20 0.201%
78 krnkrn 20 0.201%
79 krpkbb 20 0.201%
80 kqnppk 19 0.191%
81 kqbpkr 19 0.191%
82 kbnknp 19 0.191%
83 kqqkqp 18 0.181%
84 kqrkqp 18 0.181%
85 krbknp 18 0.181%
86 kbnkbp 18 0.181%
87 kbnkpp 18 0.181%
88 kqbpkb 17 0.171%
89 kqnpkb 17 0.171%
90 kbbkbp 17 0.171%
91 kqrbkr 16 0.161%
92 kqrbkp 16 0.161%
93 kqrnkr 16 0.161%
94 kqrpkb 16 0.161%
95 kbnpkb 16 0.161%
96 kqqpkq 15 0.151%
97 kbbpkb 15 0.151%
98 krnknp 15 0.151%
99 krnkpp 15 0.151%
100 kqbpkq 14 0.141%
101 kqnpkq 14 0.141%
102 krbpkn 14 0.141%
103 krnpkb 14 0.141%
104 kbnpkr 14 0.141%
105 kqrkrb 14 0.141%
106 kppppk 13 0.131%
107 kqbpkn 13 0.131%
108 kqnpkn 13 0.131%
109 kqppkn 13 0.131%
110 kqrkrn 13 0.131%
111 kqrbpk 12 0.121%
112 kqnpkr 12 0.121%
113 krrpkq 12 0.121%
114 krnpkn 12 0.121%
115 kqbkbp 12 0.121%
116 kqnkrp 12 0.121%
117 kqpkrn 12 0.121%
118 knpppk 11 0.111%
119 kqqpkr 11 0.111%
120 kbbpkr 11 0.111%
121 kbbpkp 11 0.111%
122 knnpkp 11 0.111%
123 kqbkrp 11 0.111%
124 krrkrr 11 0.111%
125 kqbknp 10 0.101%
126 kqnkbp 10 0.101%
127 kqnkpp 10 0.101%
128 kqqbkp 9 0.091%
129 kqrpkq 9 0.091%
130 krrkrb 9 0.091%
131 kbbknp 9 0.091%
132 kqbnpk 8 0.081%
133 krnppk 8 0.081%
134 kqrnkp 8 0.081%
135 kqrpkn 8 0.081%
136 kbnpkn 8 0.081%
137 kqqkrp 7 0.071%
138 kqnknp 7 0.071%
139 kqpkrb 7 0.071%
140 kqpkbn 7 0.071%
141 kbbkbn 7 0.071%
142 kqqrpk 6 0.060%
143 kqqnpk 6 0.060%
144 kqrnpk 6 0.060%
145 kbnppk 6 0.060%
146 krbnkr 6 0.060%
147 knnpkr 6 0.060%
148 kqqkbp 6 0.060%
149 kqrkbp 6 0.060%
150 kqbkqn 6 0.060%
151 krpknn 6 0.060%
152 kbpknn 6 0.060%
153 kbbppk 5 0.050%
154 kqqpkb 5 0.050%
155 krrpkp 5 0.050%
156 krrkrn 5 0.050%
157 krrkbp 5 0.050%
158 krrkpp 5 0.050%
159 knnknp 5 0.050%
160 knnkpp 5 0.050%
161 kqbbpk 4 0.040%
162 krbnkp 4 0.040%
163 knnpkb 4 0.040%
164 krnkbn 4 0.040%
165 kbbkpp 4 0.040%
166 kqqrkr 3 0.030%
167 kqqbkb 3 0.030%
168 kqqnkp 3 0.030%
169 kqrrkr 3 0.030%
170 kqrbkq 3 0.030%
171 kqrbkb 3 0.030%
172 krrbkr 3 0.030%
173 krrnkq 3 0.030%
174 kbbpkq 3 0.030%
175 kbbpkn 3 0.030%
176 kqqknp 3 0.030%
177 kqrkqr 3 0.030%
178 kqrkqb 3 0.030%
179 kqrknp 3 0.030%
180 kqbkqb 3 0.030%
181 kqbkrb 3 0.030%
182 kqpknn 3 0.030%
183 krbkbb 3 0.030%
184 krbkbn 3 0.030%
185 kbnknn 3 0.030%
186 krrbpk 2 0.020%
187 krrppk 2 0.020%
188 kqqpkn 2 0.020%
189 kqrrkp 2 0.020%
190 kqrnkq 2 0.020%
191 kqbbkb 2 0.020%
192 kqbbkp 2 0.020%
193 kqbnkp 2 0.020%
194 krrnkp 2 0.020%
195 krbbkr 2 0.020%
196 knnpkq 2 0.020%
197 kqqkqq 2 0.020%
198 kqrkrr 2 0.020%
199 kqbkbn 2 0.020%
200 kqnkrb 2 0.020%
201 kqnkbn 2 0.020%
202 krrkbn 2 0.020%
203 kqbnnk 1 0.010%
204 kqnnpk 1 0.010%
205 krrnpk 1 0.010%
206 krbnpk 1 0.010%
207 kbnnpk 1 0.010%
208 knnppk 1 0.010%
209 kqqqkr 1 0.010%
210 kqqnkn 1 0.010%
211 kqrbkn 1 0.010%
212 kqbbkr 1 0.010%
213 kqbnkq 1 0.010%
214 kqbnkb 1 0.010%
215 kqbnkn 1 0.010%
216 kqnnkq 1 0.010%
217 kqnnkr 1 0.010%
218 kqnnkb 1 0.010%
219 kqnnkp 1 0.010%
220 krrbkq 1 0.010%
221 krrnkn 1 0.010%
222 krrpkn 1 0.010%
223 krbbkb 1 0.010%
224 krbnkq 1 0.010%
225 krbnkb 1 0.010%
226 krnnkp 1 0.010%
227 kbbnkq 1 0.010%
228 kbbnkr 1 0.010%
229 kbbnkp 1 0.010%
230 kbnnkr 1 0.010%
231 kbnnkb 1 0.010%
232 kbnpkq 1 0.010%
233 knnpkn 1 0.010%
234 kqqkqr 1 0.010%
235 kqqkqb 1 0.010%
236 kqqkrb 1 0.010%
237 kqrkqn 1 0.010%
238 kqrkbn 1 0.010%
239 kqrknn 1 0.010%
240 kqbkrr 1 0.010%
241 kqnkqn 1 0.010%
242 kqnkrn 1 0.010%
243 kqpkbb 1 0.010%
244 krrknn 1 0.010%
245 krnkbb 1 0.010%
246 krnknn 1 0.010%
247 kbbknn 1 0.010%
248 kqqqqk - 0.000%
249 kqqqrk - 0.000%
250 kqqqbk - 0.000%
251 kqqqnk - 0.000%
252 kqqqpk - 0.000%
253 kqqrrk - 0.000%
254 kqqrbk - 0.000%
255 kqqrnk - 0.000%
256 kqqbbk - 0.000%
257 kqqbnk - 0.000%
258 kqqnnk - 0.000%
259 kqrrrk - 0.000%
260 kqrrbk - 0.000%
261 kqrrnk - 0.000%
262 kqrrpk - 0.000%
263 kqrbbk - 0.000%
264 kqrbnk - 0.000%
265 kqrnnk - 0.000%
266 kqbbbk - 0.000%
267 kqbbnk - 0.000%
268 kqnnnk - 0.000%
269 krrrrk - 0.000%
270 krrrbk - 0.000%
271 krrrnk - 0.000%
272 krrrpk - 0.000%
273 krrbbk - 0.000%
274 krrbnk - 0.000%
275 krrnnk - 0.000%
276 krbbbk - 0.000%
277 krbbnk - 0.000%
278 krbbpk - 0.000%
279 krbnnk - 0.000%
280 krnnnk - 0.000%
281 krnnpk - 0.000%
282 kbbbbk - 0.000%
283 kbbbnk - 0.000%
284 kbbbpk - 0.000%
285 kbbnnk - 0.000%
286 kbbnpk - 0.000%
287 kbnnnk - 0.000%
288 knnnnk - 0.000%
289 knnnpk - 0.000%
290 kqqqkq - 0.000%
291 kqqqkb - 0.000%
292 kqqqkn - 0.000%
293 kqqqkp - 0.000%
294 kqqrkq - 0.000%
295 kqqrkb - 0.000%
296 kqqrkn - 0.000%
297 kqqrkp - 0.000%
298 kqqbkq - 0.000%
299 kqqbkr - 0.000%
300 kqqbkn - 0.000%
301 kqqnkq - 0.000%
302 kqqnkr - 0.000%
303 kqqnkb - 0.000%
304 kqrrkq - 0.000%
305 kqrrkb - 0.000%
306 kqrrkn - 0.000%
307 kqrnkb - 0.000%
308 kqrnkn - 0.000%
309 kqbbkq - 0.000%
310 kqbbkn - 0.000%
311 kqbnkr - 0.000%
312 kqnnkn - 0.000%
313 krrrkq - 0.000%
314 krrrkr - 0.000%
315 krrrkb - 0.000%
316 krrrkn - 0.000%
317 krrrkp - 0.000%
318 krrbkb - 0.000%
319 krrbkn - 0.000%
320 krrbkp - 0.000%
321 krrnkr - 0.000%
322 krrnkb - 0.000%
323 krrpkb - 0.000%
324 krbbkq - 0.000%
325 krbbkn - 0.000%
326 krbbkp - 0.000%
327 krbnkn - 0.000%
328 krnnkq - 0.000%
329 krnnkr - 0.000%
330 krnnkb - 0.000%
331 krnnkn - 0.000%
332 kbbbkq - 0.000%
333 kbbbkr - 0.000%
334 kbbbkb - 0.000%
335 kbbbkn - 0.000%
336 kbbbkp - 0.000%
337 kbbnkb - 0.000%
338 kbbnkn - 0.000%
339 kbnnkq - 0.000%
340 kbnnkn - 0.000%
341 kbnnkp - 0.000%
342 knnnkq - 0.000%
343 knnnkr - 0.000%
344 knnnkb - 0.000%
345 knnnkn - 0.000%
346 knnnkp - 0.000%
347 kqqkqn - 0.000%
348 kqqkrr - 0.000%
349 kqqkrn - 0.000%
350 kqqkbb - 0.000%
351 kqqkbn - 0.000%
352 kqqknn - 0.000%
353 kqrkbb - 0.000%
354 kqbkrn - 0.000%
355 kqbkbb - 0.000%
356 kqbknn - 0.000%
357 kqnkrr - 0.000%
358 kqnkbb - 0.000%
359 kqnknn - 0.000%
360 krrkbb - 0.000%
361 krrknp - 0.000%
362 krbknn - 0.000%
363 kbbkbb - 0.000%
364 kbnkbn - 0.000%
365 knnknn - 0.000%

By kasinp
source: http://kirill-kryukov.com/chess/discussion-board/viewtopic.php?t=74