Alexander Grischuk VS Veselin Topalov - Norway Chess 2015 - Round 6

-----------------------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=Dz9azUz1Y_8

-----------------------------------------------------------------------------
★ Event - Norway Chess
★ Date  2015.06.22
★ Round 6
★ White  Alexander Grischuk
★ Black  Veselin Topalov
★ Result 0 -1
★ WhiteElo  2781
★ BlackElo 2798
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. f3 c5 5. d5 O-O 6. e4 d6 7. Ne2 b5 8. Nf4 ed5 9. cd5 a6 10. Be2 Nbd7 11. O-O c4 12. Be3 Bc5 13. Bc5 Nc5 14. b4 cb3 15. ab3 b4 16. Nb5 Qb6 17. Kh1 g5 18. Qd4 Ncd7 19. Qb6 Nb6 20. Nc7 Ra7 21. Nb5 Re7 22. Nd6 gf4 23. Ba6 Rd8 24. Bc8 Rd6 25. Bf5 Nbd7 26. g3 fg3 27. Rg1 Kf8 28. Rg3 Nc5 29. Bh3 Re8 30. Rb1 Nh5 31. Rg5 Nf4 32. Bf1 Ra8 33. Bc4 Ra2 34. Rg4 Rh6 35. h4 Nfd3 36. Rg2 Rh4 37. Kg1 Ra7 38. d6 Rh6 39. Rh2 Rd6


0 -1